Banner
Regulamin

Głosujący nie muszą się ograniczać do zgłaszania kandydatury firmy w której pracują, ani do swojego szefa. Kandydatem może być dowolna firma lub indywidualny pracodawca znany zgłaszającemu.

Pisząc zgłoszenie, należy napisać dlaczego firma lub osoba zatrudniająca jest złym pracodawcą i podać jak najwięcej szczegółów. W celu weryfikacji faktów i zadania dodatkowych pytań, koniecznie należy podać adres kontaktowy (email, telefon lub numer GG). Te dane kontaktowe pozostaną poufne i nie zostaną upublicznione. Nie ma też konieczności podawania swojego nazwiska – osoby składające zgłoszenie mogą pozostać anonimowe, jeśli sobie tego życzą.

O zgłoszeniach do konkursu

Nie ma specjalnego formularza zgłoszeniowego dla tego konkursu. Trzeba jedynie podać nazwę i lokalizację firmy i podstawowe informacje o jej działalności.

Poniżej kilka pytań, które mogą być użyteczne jako wskazówki, przy pisaniu zgłoszenia. Jeśli w zgłaszanej firmie są jakieś problemy związane z wymienionymi zagadnieniami, napisz nam o tym.

1. Czy w zgłaszanej firmie są naruszane prawa pracowników? Czy mają miejsce następujące zjawiska:

 • Przymusowa praca w nadgodzinach
 • Nieodpłatna praca w czasie próbnym
 • Spóźnione wypłaty pensji lub brak wypłat pensji
 • Praca bez umowy
 • Płace poniżej minimum ustawowego
 • Naruszenia przepisów BHP
 • Praca w niebezpiecznych warunkach
 • Pracownicy muszą pracować w domu w czasie wolnym
 • Dyskryminacja
 • Mobbing
 • Rażące różnice w płacach na podobnych stanowiskach w tym samej firmie
 • Rażące różnice w płacach w porównaniu do średnich płac w tej samej branży
 • Łamanie praw związkowych

Opisz to ze szczegółami.

2. Czy zgłaszany pracodawca był karany przez inspekcję pracy?

3. Czy pracodawca naruszył warunki umowy?

4. Czy pracodawca niesłusznie ukarał / zwolnił pracowników?

5. Czy pracodawca postępował niesłusznie wobec pracowników?

6. Czy wykonywana praca jest szczególnie niebezpieczna? Czy pracodawca ignoruje standardy bezpieczeństwa i naraża ludzi na niebezpieczeństwo?

Ocena kandydatów

Jury przeczyta wszystkie nadesłane zgłoszenia.Każde naruszenie praw pracowniczych zostanie potraktowane poważnie.

Po otrzymaniu informacji o ciężkich naruszeniach prawa pracy, spróbujemy potwierdzić jak najwięcej szczegółów. Najlepiej, jeśli inna osoba pracująca u pracodawcy będzie mogła potwierdzić informacje. Przydatne będą informacje prasowe lub inna dokumentacja, ale wiemy, że to nie zawsze jest możliwe.

“Nagroda”

Najgorszy pracodawca roku dostanie od nas “nagrodę”.

Publikacje

Ludzie nadsyłający nam zgłoszenia o pracodawcach, zgadzają się na to, abyśmy pisaliśmy o naruszeniach praw pracownicy w tych firmach, czy o warunkach pracy i o poszczególnych incydentach. Jeśli w zgłoszeniu znajdują się informacje, które nie powinny zostać podane do wiadomości publicznej, prosimy wyraźnie to zaznaczyć.

Informacje o kilku najgorszych pracodawcach opublikujemy na stronach internetowych oraz w prasie.

Pomoc

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu opisanych w zgłoszeniach problemów, możemy porozmawiać o możliwościach prawnych i organizacyjnych. Napisz, czy potrzebujesz porady.